Elektrodokumentácia pre stavebné projekty - Explan|SK

Očakávajte plnohodnotnú službu Projektujeme slaboprúd aj silnoprúd

zistite viac o službách zistite viac o službách - Explan|SK

Aby sme mohli vaše očakávania naplniť, robíme všeličo navyše. Dozviete sa o tom ďalej na tejto stránke.

Projektujeme elektrické a dátové siete v stavebných projektoch ak nim všetky potrebné elektrické, meracie, regulačné i komunikačné zariadenia. V súlade s legislatívou vypracujeme projektovú dokumentáciu pre územné alebo stavebné konanie či tender, vykonávaciu dokumentáciu. Tiež znamenáme výsledný skutočný stav. Získate kompletné a precízne dáta.

ExplanSK - Elektrické a dátové siete v stavebných projektoch

3D projektovanie

Projektovanie v 3D je pre nás každodenná rutina. Sme príkladne vybavení a skúseností máme toľko, že sami školíme. Používame Autodesk Revit. Nie je to ale vôbec samoúčelné, 3D pomáha predchádzať konfliktom prvkov stavby, ktoré nie sú a obyčajných výkresoch hneď viditeľné.

ExplanSk - 3D projektovanie

Dátový server

Prepojíme náš server a váš server. Komunikujeme s vaším serverom ako jeden človek, aj keď na projekte pracuje mnoho projektantov. Záťaž sa tak rozloží a bezpečnosť znásobí.

ExplanSk - Dátový server

BIM

Informačný model budovy považujeme súčasť projektovej dokumentácie. My aj vy máme s takýmto modelom väčšiu istotu, že čo robíme, robíme správne. Používame nástroje od Autodesku.

ExplanSk - BIM

Dozor

Dohliadame, aby na vašej stavbe bolo všetko, ako byť má. V rukách pri tom máme projektovú dokumentáciu. Posúdime stav inštalácií rozvodov a zariadení. Zabezpečíme projektové riadenie celej stavby, teda nielen elektroinštalácií.

ExplanSk - Dozor