Elektrodokumentácia pre stavebné projekty - Explan|SK

CESAM

Priemysel kategória DYNAMIK HOLDING, a.s. objednávateľ Vráble lokalita Máj 2019 - Október 2019 realizácia

Spoločnosť Cesam sa nachádza v priemyselnom parku vo Vrábľoch, orientuje sa na produkciu výrobkov a komponentov protipožiarnej ochrany, t.j. protipožiarnych klapiek distribuovaných na zahraničné trhy.
Na zákazke prebiehalo dokončenie prístavby haly C3 a novej haly C4. Projekcia zahŕňala silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a taktiež rozšírenie aktívneho bleskozvodu. Na podnet investora sa pre stroje doplnili silové rozvody na hale C4.